Aanpak

Recente werkzaamheden

Sinds 2006 heeft Marjan de volgende (interim) functies vervuld:

  • Beleidsmedewerker Jeugdzorg in de provincie Zuid-Holland
  • Hoofd afdeling Veiligheid van de gemeente Schiedam
  • Manager Jeugdhuis De Enk in Apeldoorn
  • Programmaleider Jeugdzorg in de provincie Flevoland
  • Senior wijkregiseur in de deelgemeente Kralingen-Crooswijk
  • Gebiedsmanager in de deelgemeente Kralingen-Crooswijk
  • Projectleider CJG in de gemeente Langedijk 
  • Regiomanager bij Kwadraad (maatschappelijke dienstverlening) in Zuid-Holland

Het CV van Marjan is op ­aanvraag beschikbaar.

Aanpak

Door haar systematische manier van werken beweegt Marjan zich in een complexe omgeving als een spin in een web. Doorpakken en aanpakken, daar gaat het wat haar betreft om. Ze maakt vlot contact en is zelf ook gemakkelijk te benaderen.Daar hecht ze ook veel waarde aan. “Als mensen je snel weten te vinden, kun je vlot reageren en dit komt de voortgang van het proces ten goede.” Ze stimuleert mensen in haar omgeving elkaar de spiegel voor te houden en nodigt hen uit dit ook bij haar te doen. In een open sfeer worden volgens Marjan de beste resultaten behaald. Haar enthousiasme werkt aanstekelijk en motiveert anderen tot eigen initiatief.

De werkwijze van Marjan als manager kenmerkt zich door een integere, coachende en doelgerichte aanpak. Haar aandacht is erop gericht het maximale uit mensen te halen. Ze is omgevingsbewust en gericht op samenwerking en afstemming. Marjan smeedt hechte teams, waarbij ze de organisatiedoelen altijd scherp in de gaten houdt. Deze twee doelen staan soms op gespannen voet met elkaar. Een goede communicatie met medewerkers staat bij Marjan voorop. Het creëert draagvlak en zorgt voor een snellere acceptatie van veranderingen.

In haar werk als beleidsmedewerker vormt het integraal denken en handelen een belangrijk uitgangspunt. Met een vlotte pen schrijft ze beleidsnota's, waarbij een interactieve werkwijze haar voorkeur heeft. In haar rol als projectleider van diverse projecten heeft ze geleerd om met veel partners de gewenste resultaten te behalen.